من با زمان قرار همزیستی مسالمت آمیز

گذاشته ام که نه او مرتبا مرا دنبال کند و

نه من از او فرار کنم، بالاخره که روزی

بهم خواهیم رسید

(ماریو لاگو)

/ 0 نظر / 16 بازدید